Monday, 19 June 2017

ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಪಾ ಮೂತಿ೯ ಎ.ಸಿ.ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಿತ್ಯ ವಾಣಿ

ವಿಧೇಯತೆಯ ಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತು ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್, 19 ಜೂನ್, 1972.

No comments:

Post a Comment