Thursday, 22 June 2017

ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಪಾ ಮೂತಿ೯ ಎ.ಸಿ.ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಿತ್ಯ ವಾಣಿ

ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೃಹಸ್ಥನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ   ಹಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವೂ ಕೂಡಾ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು.ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು,ಇನ್ನು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ ?

ಪ್ರೋಫೆಸರ್ ಕೊಟೊವೋಕ್ಸಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ.22 ಜೂನ್ 1971.

No comments:

Post a Comment